THỬ NGHIỆM

Các dịch vụ Kiểm tra không phá hủy (Non destructive test – NDT) do TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP II cung cấp cho phép kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của kim loại và các mối hàn khi chế tạo cũng như sau một thời gian sử dụng.

Thử nghiệm các tính chất cơ cơ lý của kim loại, mối hàn

Dịch vụ thử nghiệm các thông số kỹ thuật của vật liệu xây dựng

Thử nghiệm áp suất (thử bền, thử kín)

Dịch vụ thử nghiệm tải trọng thiết bị nâng

Kiểm tra khả năng chịu tải phụ tùng nâng, bộ phận mang tải. Dầm nâng, gàu ngoạm, thùng container, cáp, xích, ma ní, móc cẩu, kích nâng. Giàn giáo xây dựng, kệ chứa hàng, sàn biểu diễn.

Kiểm tra, thử nghiệm van an toàn, cơ cấu an toàn, các thiết bị đo lường, tự động.