Nâng hạ

Một trong những hoạt  động hữu hiệu nhất của TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP II nhằm hỗ trợ  cho công tác kiểm định là giám sát quá trình chế tạo các thiết bị có yêu cầu  nghiêm ngặt về an toàn lao động. Việc theo dõi quá trình chế tạo là biện  pháp hiệu quả nhất để đảm bảo chất lượng thiết bị.