ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện và cấp giấy chứng nhận về kỹ thuật an toàn cho công nhân vận hành: nồi hơi, thiết bị chịu áp lực, thiết bị lạnh, thiết bị nâng, thiết bị điện; đào tạo công nhân hàn áp lực theo yêu cầu của các doanh nghiệp.

Công ty thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo và huấn luyện an toàn lao động. Đào tạo kiểm định viên kiểm tra không phá hủy, kiểm định viên hàn. Đào tạo vận hành máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhằm nhằm tạo ra một môi trường làm việc an toàn. Giảm thiểu các tai nạn lao động cũng như các bệnh nghề nghiệp ảnh hưởng từ môi trường làm việc.

Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được xây dựng phù hợp với từng đối tượng và nghành nghề cụ thể:

Huấn luyện an toàn cho cán bộ quản lý

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động. Cán bộ giám sát về an toàn

Huấn luyện an toàn cho người vận hành các máy, thiết bị, vật tư, hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Huấn luyện an toàn chung

Người làm công tác y tế

Đào tạo kiểm định viên hàn

Để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực chế tạo, lắp đặt, xây dựng. Kiểm định viên hàn phải thường xuyên cập nhật kiến thức về công nghệ hàn từ các tổ chức quốc tế có uy tính như: ASME, AWS, API...

Cộng tác với các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm về hàn. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo kiểm định viên hàn từ cơ bản đến nâng cao như sau:

BGAS - CSWIP Painting Inspector - Grade 2

CSWIP 3.0 - Visual Welding Inspector - Level 1

CSWIP 3.1 - Welding Inspector - Level 2

Đào tạo kiểm định viên kiểm tra không phá hủy

Phát hiện các khuyết tật sau khi chế tạo là vô cùng quan trọng nhằm loại trừ các sản phẩm lỗi và hạn chế các yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn.

Để phát hiện, đánh giá mức độ nghiêm trọng của khuyết tật được chính xác. Kiểm định viên phải có nhiều kinh nghiệm và có kiến thức vững chắc về kiểm tra không phá hủy.

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo kiểm định viên kiểm tra không phá hủy từ cơ bản đến nâng cao theo ASNT:

Magnetic Particle Testing - MT. Level 2 - Phương pháp bột từ

Liquid Penetrant Testing - PT. Level 2 - Phương pháp thẩm thấu chất lỏng

Ultrasonic Testing - UT. Level 2 -Phương pháp siêu âm

Radiographic Interpretation - RI. Level 2 - Đọc ảnh phóng xạ